Når snakket De med Deres bil sist?

bil
Illustrasjon: Colourbox.com

Alle moderne biler er utstyrt med en datakontakt. Via den er det mulig å kommunisere med bilen. På fagspråket kalles kontakten OBDII (On-Board-Diagnostics versjon 2). For alle moderne bilmekanikere er dette en hverdagslig greie. De har en dataplugg som de putter inn i bilens OBD-II-kontakt. Den andre enden av kabelen putter de inn i en PC ved hjelp av en USB-plugg, så åpner de et program (eller applikasjon som det heter nå for tiden) og vips så kan de lese av bilens helsetilstand.

Gøy med Wi-Fi

For de fleste av oss er det begrenset interesse å vite motortemperaturen, dreiemomentet og turbotrykket. Men det kan være nyttig å kunne nullstille varsellampa som viser at eksosen har oversteget en viss grenseverdi. Den er bare til irritasjon,
og det koster penger å sette bilen på verksted. Men hvis en kobler OBD-II-kontakten til internett, kan det bli morsomt. Det finnes OBD-adaptere med innebygd Wi-Fi- eller Blutooth-forbindelse. Da er det ikke lenge før bilen din er på nett, og det er nesten ingen grenser for hva det er mulig å gjøre.

Google Play

Et søk på Google Play viser at det finnes over 300 apper som lar mobilen snakke med bilen via et OBDadapter.
Det mest åpenbare er å installere en app på mobiltelefonen eller nettbrettet, som gjør det mulig å lese av motortemperaturen, dreiemomentet eller turbotrykket mens du kjører. Men det kan også være mulig å starte bilen fra mobiltelefonen, eller låse den opp. Hvis du skal kjøpe en bruktbil, kan du laste ned alle relevante data til nettbrettet og studere om det selgeren sier stemmer med svarene bilens computer gir.

Flatt jern

Sammenkoblet med mobilens GPS utvides mulighetene for å få komplett oversikt over hvordan du kjører. For 100 dollar er det mulig å kjøpe et OBD-adapter med Wi-Fi. Sammen med en app på mobilen kan du kartlegge kjøringen. Etterpå laster du opplysningene over i et kart og du kan få beskjed om at «flatt jern» nedover Østerdalen øker bilens bensinforbruk med 25 prosent.

Publisert i LO-Aktuelt nr. 19/2014